PERSONDATAPOLITIK

Det er dine data, vi låner dem bare et kort øjeblik!

Alt privatlivspolitik bør starte med at du ejer retten til dine data. Vi kan ikke lave vores beregninger uden dine data - men det er stadig dine!on

Persondatapolitik

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan DreamPlan (”vi” eller ”os”) behandler dine oplysninger.

Dataansvarlig

DreamPlan A/S

Applebys plads 7

1411 København

Danmark

CVR-nr.: 40965874

Tef. nr.: +45 26 13 61 95

E-mail: info@dreamplan.io

Dreamplan

Vi er en uafhængig online service, som vejleder om opsparingsoptimering på tværs af aktivklasserne bolig, opsparing i frie midler og pensionsopsparing samt mål og drømme, og vi formidler data, beregninger og vejledning om dette.

Vi giver mulighed for at du efter brug af dreamplan.io kan vælge at blive rådgivet af de banker, vi samarbejder med, om finansielle produkter og services. For at give dig denne service, er det nødvendigt for os at indsamle relevante personoplysninger, og at videregive oplysningerne til bankerne, hvis du ønsker det.

Behandlinger og kategorier af personoplysninger

Levering af vores tjeneste.

Vi indsamler forskellige oplysninger om dig, når du anvender vores løsning. Vi beder kun om de oplysninger, der er relevante for at foretage beregninger:

Almindelige personoplysninger:

Navn,

Alder

Civil Status,

Bopæl,

Indkomst,

Gæld i bolig,

Afbetaling på gæld i bolig,

Antal år tilbage af boliglån,

Pensionsopsparing,

Pensionsindbetaling,

Opsparing i frie midler,

Indbetaling til opsparing i frie midler,

Resultatet af beregningerne op til 15 forskellige optimering scenarier

Drømme som brugeren opretter

Ønske om bank kontakt

Behandlingsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger til dette formål er databeskyttelsesforordningens, artikel 6, stk. 1, litra b, da behandlingen er nødvendig for at opfylde den aftale, vi har indgået med dig.

Markedsføring

Personoplysninger anvendes til markedsføringsmæssige formål, herunder at målrette vores kommunikation med dig på baggrund af optimering af din opsparing,dine interesse- og fokusområder og til at sende dig relevant markedsføring i form af bl.a. nyhedsbreve.

Behandlingsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger til brug for markedsføring er det udtrykkelige samtykke du har givet, jf. databeskyttelseforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Brug af vores hjemmeside

Personoplysninger indsamles ved din brug af vores hjemmeside. Disse oplysninger bruger vi til at optimere brugeroplevelsen på vores hjemmeside og de ydelser vi tilbyder. Du kan se mere om cookies, herunder også en oversigt over de konkrete levetider for de forskellige cookies, vi anvender, i vores særskilte cookie-politik Link til vores egen cookie politik

Behandlingsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger i forbindelse med funktionelle og statistiske cookies og cookies til markedsføringsformål, er det samtykke du har givet, jf. databeskyttelseforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Retsgrundlaget for vores behandling af oplysninger i forbindelse med nødvendige cookies er databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, litra f, idet vi forfølger vores legitime interesse i at vores hjemmeside fungerer.

Kundeservice m.v.

Hvis du kontakter os på info@dreamplan.io, vil din henvendelse kunne indeholde personoplysninger, f.eks. dine kontaktoplysninger, din tilknytning til en virksomhed f.eks. hvis du er tilknyttet en af vores samarbejdspartnere eller leverandører, eller andre personoplysninger, som du giver os. I visse tilfælde kan vi også modtage sådanne personoplysninger om dig fra tredjemand, f.eks. din arbejdsgiver eller dine kollegaer.

Vi behandler sådanne oplysninger blandt andet for at kunne håndtere og besvarer din henvendelse og for at kunne kommunikere med dig eller den virksomhed, du er tilknyttet.

Behandlingsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger til dette formål er databeskyttelsesforordningens, artikel 6, stk. 1, litra b, hvis vores aftale er indgået direkte med dig (og ikke et selskab) er retsgrundlaget for den ovenstående behandling, da behandlingen er nødvendig for at opfylde en kontrakt, vi har indgået med dig.

Behandlingsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger, hvis aftalen er indgået med et selskab og ikke dig direkte, er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, idet vi forfølger vores legitime interesse i at kunne kommunikere og evt. opfylde den aftalen med den virksomhed, du er tilknyttet.

Feedback

For at sikre os, at de services, vi tilbyder, imødekommer brugerens krav, kan vi bede om din feedback. Enhver feedback du giver os, vil udelukkende blive brugt med henblik på at forbedre vores services og vil ikke blive offentliggjort.

Behandlingsgrundlaget for vores behandling af de personoplysninger, der måtte indgå i sådan feedback, er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, idet vi forfølger vores legitime interesse i at forbedre vores services.

Modtagere af personoplysninger

Databehandlere:

Vi anvender databehandlere, som bl.a. hoster vores it-systemer eller udfører konkrete administrative opgaver for os, og overlader derfor dine personoplysninger til dem. Der er indgået databehandleraftaler med alle vores databehandlere.

3.-parter

Vi videregiver dine oplysninger til de banker, som fremgår at opsamlingssiden på dreamplan.io, når du har givet samtykke til det.

Vi kan herudover videregive dine oplysninger, hvis vi er forpligtet til det som følge af lovgivning, eller for, at vi kan beskytte vores interesser i en juridisk tvist.

Behandlingsgrundlaget for vores videregivelse til banker er det udtrykkelige samtykke du har givet, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Behandlingsgrundlaget for vores behandlings af dine personoplysninger ved pligtmæssig udlevering er databeskyttelseslovens artikel 6, stk. 1 litra c, retlig forpligtelse.

Behandlingsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger, ved juridiske tvister er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, idet vi forfølger vores legitime interesse i at kunne forsvare, opretholde eller gøre retskrav gældende.

Opbevaringsperiode

Vi opbevarer brugerens data indtil de ikke længere er nødvendige for os at behandle.

Opbevaring af data uden en brugerprofil:

Indtastede data: Opbevares i 3 måneder

Opbevaring af data med en brugerprofil:

Indtastede data opbevares i 5 år efter brugeren har været aktiv.

Markedsføringssamtykke: Slettes hurtigst muligt efter brugerens afmelding

Oplysninger givet i forbindelse med beregninger: anonymiseres og opbevares til statisk brug.

Henvendelser: Slettes hurtigst muligt og senest 3 måneder efter endt behandling.

Feedback: Opbevares op til 5 år efter modtagelse.

Oplysninger der indgår i bogførings- og regnskabsmateriale: Opbevares i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som materialet vedrører.

Hvis vi har grund til at opbevare brugerens oplysninger, som led i beskyttelsen af vores legitime interesser, herunder fx juridiske tvister, forbeholder vi os retten til at opbevare ovenstående oplysninger i længere tid og minimum indtil sagens afslutning.

Tredjelandsoverførsel

Alle brugerens oplysninger opbevares på sikre servere i Tyskland.

Vi opretholder fornødne organisatoriske, tekniske og fysiske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte brugerens oplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse af eller adgang i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne i Danmark og EU.

Automatiske individuelle afgørelser og profilering

Profilering er en form for automatisk behandling af dine personoplysninger med henblik på at evaluere bestemte personlige forhold vedrørende dig for at analysere eller sige noget om dig og dine forhold.

Vi bruger profilering for at kunne vise dig et forslag til, hvordan du kan tilrettelægge din økonomi med udgangspunkt i generelle antagelser om opsparingsoptimering på tværs af den danske finansielle sektor.

Vi træffer ingen afgørelser i den forbindelse.

Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:

  • Du har ret til at anmode om indsigt i, berigtigelse af eller sletning af dine personoplysninger.
  • Du har også ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
  • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke. Du kan tilbagekalde dit samtykke som anført nedenfor.
  • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
  • Derudover har du ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger i følgende tilfælde:
  • Hvis vores behandling af dine personoplysninger er baseret på artikel 6, stk. 1, litra e (samfundets interesse eller offentlig myndighedsudøvelse) eller artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejning), se ovenfor under behandlingsgrundlag, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod en sådan behandling af grunde, der måtte vedrøre din særlige situation.
  • Ligeledes har du en ubetinget ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, hvis vi behandler dine oplysninger med henblik på direkte markedsføring.
  • Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte os på Tef. nr.: +45 26 13 61 95 eller pr. E-mail: info@dreamplan.io.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du har ret til f.eks. sletning i det konkrete tilfælde - det afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingen.

Forbehold for anbefaling

Formålet med rapporten er udelukkende at give et foreløbigt overblik, der kan danne grundlag for en egentlig rådgivning om din nansielle situation.

Rapportens resultater er baseret på de oplysninger, du selv har indtastet. DreamPlan har ikke foretaget nogen kontrol af oplysningerne.

Rapportens resultat er alene vejledende og uden forpligtelse og ansvar for DreamPlan. Rapportens resultat kan ikke opfattes som en konkret rådgivning om din nansielle situation.


Klageadgang

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet, Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby eller på: dt@datatilsynet.dk