BEREGNINGER

Ja, vi er nørder! Sådan får du de rette beregninger

Når du bruger vores løsning, lægger du dine oplysninger i hænderne på os. Vi forstår, at dette er et stort ansvar og arbejder hårdt for at beskytte dine oplysninger.

Så hvordan beregner vi dine data?

DreamPlan giver et bud på en bedre måde at spare op på set i lyset af skat, renter og risiko - og med perspektiv ift. mål og drømme.

Vores anbefalinger

Vores anbefalinger er funderet på Penge og Pensionpanelets anbefalinger, som også bruges af de danske banker. Anbefalingen er, at du skal afvikle din gæld, så du skylder ca. 50 % af boligens værdi, når du går på pension - og her er tale om 50% af boligens værdi når du går på pension. De penge, du sparer på at sætte afdragene ned, skal du i stedet anvende til at spare op ved siden af, enten i frie midler eller på din pension.

Når vi (og Penge og Pensionspanelet her ) anbefaler dig ikke udelukkende at afvikle din boliggæld, siger vi samtidig, at du skal anvende besparelsen til enten at indbetale mere på din pension eller øge din almindelige opsparing.

Vi anbefaler at du har sparet nok op til din pension, så udbetalingerne udgør 75 % af din nuværende løn på pensionstidspunktet. I det beløb har vi indregnet folkepensionens grundbeløb.

Vi anbefaler også at du altid har 2,5 gange din udbetalte løn stående til uforudsete udgifter. Din øvrig opsparing skal investere medmindre du skal bruge pengene inden for 3 år. Det du skal bruge inden for 3 år anbefaler vi skal stå kontant, da det vil være at løbe en høj risiko at investere dette beløb.

Vi ønsker at skabe en balance mellem opsparing i dit hus (afvikling af gæld), og opsparing på din pension samt din øvrige opsparing. Vi vil gerne have, at du afvikler på din gæld, men vi ønsker, at du gør det balanceret sat i forhold til din øvrige opsparing.

Din økonomi som en helhed

Du skal ikke lægge alle æg i samme kurv men have opsparing i både bolig, pension og fri opsparing.

Dreamplan ser din økonomi som en helhed, og det betyder, at din gæld skal harmonere med størrelsen på dine pensionsudbetalinger og øvrige opsparing. Det betyder for rigtig mange, at de skal afdrage lidt mindre på deres boliggæld for i stedet at spare mere op til pension. Da det danske Real Kreditmiljø er billigere at låne i, end mange års afkast på f.eks. pension eller investeringer, vil det i mange tilfælde betyde, at en brug er Dreamplans optimering vil sikre dig en større formue.

Når du bruger Dreamplans løsning, ser du den samlede ændring i din formue over tid samt et Dreamplan-tallet.

DreamPlan-tallet viser ændringen i din samlede formue, når du går på pension, efter du har fulgt vores anbefalinger. Dine input om din økonomi og øvrige oplysninger og vores viden om skat, renter, inflation og finansielle produkter ligger til grund for beregningen.

Du kan i løsningen se din nuværende situation og udviklingen frem til pensionering med og uden Dreamplans anbefalinger.

Ved at følge anbefalingerne får du mest muligt ud af din økonomi over tid og dermed mest muligt ud af dine hårdt tjente penge.

Din egen plan

Du har også mulighed for at ændre i Dreamplans anbefalinger og lave din personlige plan. I din personlige plan vil du kunne se udviklingen i din formue hvis du fortsætter som nu, holdt op i mod din personlige plan. Samt det samlede Dreamplan-tal (hvor meget din formue øges med) ved pensionering.

Vi hjælper dig med at føre din plan ud i livet

Vi kan hjælpe dig med at føre din plan ud i livet ved at tilbyde dig uvildig helhedsrådgivning. Prisen på rådgivningen afhænger af hvilken hjælp du har brug for. Alt hvad du skal gøre, er at booke et tidspunkt så vil vi kontakte dig for det videre forløb.

Vi tager udgangspunkt i uvildige kilder

Vi er inspireret af Penge- og Pensionspanelets anbefalinger.

Vi anvender beregningsforudsætninger fra Rådet for Afkastforventninger. Når pensionsselskaber og pengeinstitutter beregner pensionsprognoser og afkastforventninger til kunderne, anvender de beregningsforudsætninger fra Rådet for Afkastforventninger . De fastsætter beregningsforudsætninger for forventede afkast og risikoen på forskellige investeringsaktiver.

Forudsætningerne fastsættes to gange om året. Alle beregninger tager højde for den seneste skattelovgivning.

Der kan være små forskelle mellem din banks rådgivning og vores anbefalinger. Det kan for eksempel skyldes en forskel i anbefalingerne eller i den kreditpolitik, der er i den enkelte bank.