artikler

Ny verden - nye overvejelser

De stigende renter og den stigende inflation har medført at danskerne vender tilbage til velkendt investeringsmulighed.

Publiceret d. 13 oktober 2022

Ny verden - nye overvejelser

I øjeblikket er der en stigende interesse for at investere i obligationer, som ofte er mere sikre end aktier, da du får mulighed for et mere stabilt afkast. Vi har været igennem en lang årrække med lave renter, som har betydet at det ikke har været særligt attraktivt for private at investere i obligationer, men nu er renten steget til 5-6 % og det gør obligationer mere attraktivt. 

Derfor har vi besluttet os for at lave en lille guide til at hjælpe dig med at forstå og investere i obligationer.

 

Hvad er en obligation?

Kort sagt er en obligation et gældsbrev eller lånebevis. Dvs. at du låner penge ud til eks. den danske stat som du senere får tilbagebetalt. Der findes flere typer af obligationer: statsobligationer, virksomhedsobligationer, udenlandske obligationer og realkreditobligationer.

 

Hvordan fungerer det at investere i en obligation? 

Når du køber du en obligation køber du i virkeligheden en aftale om en samling af tilbagebetalinger og renter. Det fungerer på den måde at du køber for et nominelt beløb ex. 100.000 kr. til dagskursen på fondsbørsen. Du får renter af det nominelle beløb og skal betale kursværdien for at købe obligationen. Kursværdi er den værdi, som obligationen har. Obligationer handles i stykstørrelser af kr. 100,- så er kursen 96, er kursværdien kr. 96,-

 

Eksempel:

Du køber af 5% realkreditobligation med en udløb den 1. oktober 2053. 

Køb 100.000 kr. til ca. kurs 96                                 

Kursværdi før handelsomkostninger 96.000 kr. 

Så vil du hvert kvartal få udbetalt en rente på 1.250 kr. 


Inden obligationens løbetid udløber betaler dem der har lån i denne obligation løbende afdrag. Den løbende tilbagebetaling betyder at der også kan blive udbetalt udtr­­ækning hvert kvartal, altså at du kan få udbetalt det beløb du har lånt tilbage i sin helhed.

Udtrækningen kommer i forbindelse med tilbagebetaling eller ved at nogle kunder indfrier deres lån ekstraordinært. Udtrækningen bliver altid udbetalt til kurs 100 og fratrukket det nominelle beløb.

Derudover kan du tjene penge hvis værdien på obligationen stiger yderligere i løbetiden, men du tager selvfølgelig også en risiko hvis den falder.