artikler

Lån med 30 års afdragsfrihed

Det er vigtigt at få optimeret hele sin økonomi fornuftigt og se på økonomien på både kort og lang sigt.

Publiceret d. 26. marts 2022

Lån med 30 års afdragsfrihed

Det er vigtigt at få optimeret hele sin økonomi fornuftigt og se på økonomien på både kort og lang sigt.

I 2021 blev der lanceret lån med 30 års afdragsfrihed.

Det er et lån der kræver at du har tænkt din tidshorisont igennem. Hvor længe bliver du boende i huset? Hvordan ser din økonomi ud når lånet udløber?

Når det afdragsfrie lån udløber skal du enten indfri lånet helt eller optage et helt nyt lån på markedsvilkår.

Markedsvilkår betyder at lånet bliver til de regler og den rente der gælder på det pågældende tidspunkt.

Vi anbefaler dig at afvikle din gæld så den udgør max. 50% af boligens værdi inden du omlægger til et lån med 30 års afdragsfrihed. Denne anbefaling hænger sammen med at du anvender det lavere afdrag til at spare op i enten pension eller almindelig opsparing.

Når du omlægger til et 30 årigt lån, vil du få disse muligheder:

  1. Du kan få penge til investering i stedet for at placere dem i mursten.
  2. Du kan sikre at du har den rigtige størrelse pensionsopsparing
  3. Sikre at du har en buffer til uforudsete udgifter
  4. Sikre at du har råd til at foretage det du drømmer om både nu og i fremtiden
  5. Sikre at du har en større formue ved pension
  6. Opbygge en formue i frie midler så du kan kan vente med at starte udbetaling på dine pensioner så du sikrer at det bliver optimalt i forhold til offentlige ydelser, skat mv. eller at gå på pension før pensionsalderen.