artikler

Hvilken rækkefølge skal du spare op i?

Har du styr på, hvordan du sparer op, så det giver mening for din hverdagsøkonomi?

Publiceret d. 3. maj 2022

Hvilken rækkefølge skal du spare op i?

Har du styr på, hvordan du sparer op, så det giver mening for din hverdagsøkonomi?

Der kan være meget stor forskel på, hvordan det bedst kan betale sig at spare op. Af netop den grund skal du fastlægge din opsparingsrækkefølge ud fra dine særlige forhold.

Din opsparingsrækkefølge er en prioriteret liste af forskellige opsparingsformer som du kan gøre brug af gennem dit liv.

Vores anbefaling til dig

Først og fremmest er det vigtigt at sætte et mål for din opsparing, når du sparer op. Når du sparer op, udsætter du enten dit eget forbrug eller efterlader pengene til dine arvinger. Med andre ord, enten bruger du pengene, mens du lever, eller også gør du ikke.

  1. Start så tidligt som muligt med en pensionsopsparing. Dette giver dig mulighed for at holde pauser i indbetalingen, hvis du enten skulle stå uden job i en periode eller tager orlov.
  2. Hav en fornuftig fordeling mellem din pensionsopsparing og din frie opsparing, som er penge du har i overskud til uforudsete udgifter, når dine regninger er blevet betalt. Opsparingen til pension kan du først komme til, når du går på pension. Din frie opsparing, kan du derimod gøre brug af, alt det du vil, inden dine pensioner kan komme til udbetaling.

Hvad er vigtigst for dig?

Det kan være svært at kende sit præcise behov, når man går på pension, og derfor anbefaler vi, at du sparer op så fleksibelt som muligt og har forskellige typer pensioner. Du kan vælge mellem en engangsudbetaling, du kan vælge en pension der deles over et bestemt antal år, og du kan vælge en pensionstype der udbetales, så længe du lever.

Sparer du op i en fleksibel rækkefølge med forskellige typer pensioner, har du mulighed for at forbedre din pensionsopsparing med flere tusinde kroner om måneden, og jo hurtigere du kommer i gang, jo større gevinst får du på din pensionsformue.

Og vælger du samtidig at supplere din pensionsopsparing med en fri opsparing, har du et stærkt udgangspunkt, da du både har penge sikret til fremtiden, og penge du kan hive ud til dig selv med det samme.