artikler

Hvad betyder det, når din bankrådgiver siger x, y eller z?

Du kender det godt selv. En samtale giver meget bedre mening, når begge parter taler samme sprog. Så her en guide til bankrådgiverens abc.

Publiceret d. d. 18. april 2022

Hvad betyder det, når din bankrådgiver siger x?

Du kender det selv. En samtale giver meget bedre mening, når begge parter taler samme sprog.

Og du kan nok helt sikkert nikke genkendende til, at det sprog banken taler, ofte kan være svært at forstå, fordi det er fyldt med fagbegreber, som du normalt ikke selv ville bruge.

Læs med her og bliv endnu skarpere på, hvad det vil sige, når din bankrådgiver bruger ord som markedsrente, rådighedsbeløb, løbetid og meget mere.

Renter

Det er nok hverken første eller sidste gang, du hører ordet. Renten er den procentdel af et gebyr, du betaler til banken i forbindelse med et lån, du har optaget. Renten er samtidig den sum penge banken får for at give dig lånet. Når du nedbringer din gæld ved at betale af på den, kommer du med tiden til at betale et lavere beløb i renter, end da du først optog lånet.

Markedsrente

Som du nok allerede er bekendt med, findes der flere forskellige rentetyper. En af dem er markedsrenten.

Markedsrenten er en rente, der bestemmes på baggrund af udbud og efterspørgsel efter kredit. Kredit er det beløb som din bank stiller til rådighed for dig. Du betaler renter for at have kreditten til rådighed, men du skal altså kun betale penge af din kredit, hvis du bruger den.

Er der for eksempel høj efterspørgsel efter kredit, kan banken tillade sig at sætte renten til et højt niveau. Omvendt kan banken vurdere det til at sætte renten til et lavt niveau, hvis der ikke er efterspørgsel efter kredit. Markedsrenten afspejler derfor, hvor meget det koster at låne penge, og hvad folk er villige til at betale for at låne penge.

Gennemsnitsrente

I gennemsnitsrente får du en rente af dit depot, som pensionsselskabet løbende fastsætter. Depotrenten er med andre ord det gennemsnitlige historiske og forventede afkast set over en årrække. På den måde bliver de årlige udsving i det faktiske afkast udjævnet.

Rentegaranti

En garantirente er den rente pensionsselskabet benytter til at beregne en garanteret udbetaling. Der er altså ikke selve rente der er garanteret men den udbetaling der er beregnet på baggrund af renten. Har du en gammel pensionsordning, kan garantirenten være 4,5%, og det er den rente, pensionsselskaberne beregner de løbende udbetalinger fra. Hvis du ændrer på din pension, vil du oftest miste garantirenten. I dag oprettes pensionerne uden garanti.

Bruttoindkomst

Det er din samlede indkomst før der fratrækkes skat.

Nettoindkomst

Når du som lønmodtager får løn, får du udbetalt det der kaldes nettoløn. Nettoløn er det beløb, der er tilbage, efter der er trukket skat. ****

Rådighedsbeløb

Rådighedsbeløbet er den del af din løn efter skat, der er tilbage, når du har betalt alle dine faste udgifter, for eksempel, boliglån, ejendomsskatter, vand, varme, el, licens, telefon, internet, benzin, ydelse på billån og andre lån.

Afdragsfrihed

Du har hørt det mange gange før. Afdragsfrihed betyder, at du har en aftale med banken om, at du er fritaget fra at betale af på dit lån - men kun i en periode. Gældens størrelse bliver ikke mindre i denne periode, og selvom du har afdragsfrihed, skal du stadig betale renter.

Løbetid

Perioden mellem tidspunktet for lånets starttidspunkt og tidspunktet for den sidste betaling, udløbstidspunktet, kaldes lånets løbetid. Sagt på en anden måde, er løbetiden den periode, du skal bruge på at betale dit onlinelån tilbage. Så har du for eksempel en 12-måneders tilbagebetalingsaftale på dit lån, er din løbetid 12 måneder.

Gældsfaktor

Gældsfaktoren er din samlede gæld set i forhold til din årlige bruttoindkomst, og den viser, hvor mange gange du har lån ift. din årlige bruttoindkomst. Jo lavere gældsfaktor du har, jo mere må du låne i banken.

Hvilke ord skal vi forklare næste gang?

Vi vil meget gerne høre fra dig. Så skriv et bankord du kunne tænke dig, vi tager op næste gang.