artikler

Det skal du nå inden 2023

5 finansielle tips inden årsskiftet

1. Pensionen

Lad os starte med det der gælder hvert år: Pensionen - her har du mulighed for at slippe for skatten nu og her, ved at indbetale lidt ekstra i denne søde juletid. Så uden videre omsvøb er helt kort fortalt dine muligheder.


Aldersopsparing

Er du født efter 1960, har du lov til at indbetale op til 5.500 kr.

Er du født i 1960 eller tidligere, kan du indbetale helt op til 54.200 kr.


Ratepension og ophørende alderspension

Her kan du indbetale og få fradrag for op til 59.200 kr.


Livsvarige livrenter (private ordninger)

Her er det maksimale fradrag 54.500 kr., men dog fuldt fradrag hvis man aftaler et større beløb for en periode på mindst 10 år. Store engangsindskud fordeles over 10 år, men hvis 1/10 af indskuddet er mindre end 54.500 kr., kan der altid fratrækkes 54.500 kr. (Ja, det er lidt komplekst, ræk ud til kundeservice@dreamplan.io hvis du har brug for at vide mere).


Livsvarige livrenter (selvstændig)

Hvis du er selvstændig erhvervsdrivende, kan du indskyde op til 30% af dit overskud til en pensionsordning oprettet som livsvarig livrente. Har du haft et godt overskud, vil du dermed kunne få fradrag for et større beløb end 54.500 kr., som ellers er grænsen for livsvarige livrenter.

Maksimumbeløbet beregnes som 30% af virksomhedens skattemæssige overskud før renter og kursgevinster/kurstab og før fradrag for eventuelle henlæggelser i virksomhedsordningen til konjunkturudligning. Genvundne afskrivninger på bygninger og driftsmidler indgår i det skattemæssige overskud.

Vær opmærksom på, hvornår din bank har sidste frist for indbetaling på pensionsordninger i år. Sidste bankdag er den 30. december.


2. Få det rette fradrag for din pension?

Du skal huske at tjekke, om du får det rigtige fradrag. 

Når din arbejdsgiver indbetaler en del af din løn på ratepension og denne indbetaling overstiger det maksimale på ratepension dvs. mere end 64.347,- så bliver restbeløbet overført til en livrente. Det er ikke altid dette bliver registreret rigtigt hos skat. 

Det betyder, at du kan gå glip af fradraget for indbetalingen, der overstiger 64.347,-

Så husk at tjekke din årsopgørelse for pensionsfradrag. 

Du kan hos dit pensionsselskab se indbetalingen og derved se om den overstiger det maksimale på ratepension (64.347,-). Gør den det, skal du enten kontakte dit pensionsselskab og sikre, at de indberetter rigtigt eller være opmærksom på din årsopgørelse, når den kommer til foråret.. 


Opgørelse fra skat viser, at i gennemsnit går hver dansker glip af mere end 9.000 kr. pga. fejlagtige oplysninger om fradrag for deres pensionsindbetaling.


3. Giv gaver

Julen er hjerternes - og gavernes - fest. I 2022 kan du give 69.500 kr. til dine børn og børnebørn uden gaveafgift. Beløbet er pr. person - dvs. at begge forældre kan give en gave op til 139.000 kr. til hvert barn og barnebarn uden afgift (også kendt som skat).

Ved at give mindre pengegaver under denne beløbsgrænse årligt, kan du dermed undgå gavebeskatning og arveafgift senere.

Gaver kan også gives til en ugift samlever eller søskende, hvis man har boet sammen i mindst 2 år og stadig er samboende.


4. Betal din restskat

Hvis du har betalt for lidt i skat eller AM-bidrag i 2022, kan du lave en frivillig indbetaling af restskat, og slippe for en strafrente.

Du kommer frem til om du har restskat på følgende måde:


Restskat = Beregnet skat - Betalt forskudsskat


Derfor skal du have lommeregneren frem og finde ud af, om du har penge til gode eller skylder penge til SKAT. Reglerne for renter på restskat er nemlig:


1. Betal senest den 31. december 2022, så undgår du helt at betale renter.


2. Betal senest den 1. juli 2023, så betaler du en dag-til-dag rente på 1,7 procent af restskatten fra 1. januar 2022 til og med den dag, du betaler.


3. Betaler du efter 1. juli 2023, vil Skattestyrelsen opkræve et fast procenttillæg på 3,7%.


Der er god grund til at have styr på netop forskudsskatten - udover at du skal betale en rente på restskatten, er denne heller ikke fradragsberettiget.

Hvis din restskat for 2022 er op til 22.192 kr., vil den blive indregnet i din forskudsopgørelse for 2023. Hvis restskatten er over dette beløb, bliver den opkrævet sammen med et procenttillæg i august, september og oktober måned i 2023.

Hvis du i løbet af 2022 har betalt for meget i forskudsskat, kan du senest d. 31. december 2022 søge om at få beløbet tilbagebetalt. I så fald får du ikke renter af beløbet - men omvendt får du heller ikke renter af beløbet, hvis du venter med at få den overskydende skat automatisk retur i foråret 2023, da renten for procentgodtgørelse på overskydende skat for indkomståret 2022 udgør 0,0 %.

Hvis du driver enkeltmandsvirksomhed efter virksomhedsordningen kan det være en fordel at vente med at betale din restskat til starten af januar 2023, hvis du har hævet store beløb privat. Dette kan din revisor rådgive dig nærmere om.


5. Nyd julen

Herfra af ønskes du en glædelig jul af hele Dreamplan teamet. Må den være dig hyggelig og indbringende...

og ellers ved du hvor du kan gå hen🎅